Konstsamtal för personer med demensdiagnos
En aktivitet för grupper från boende eller daglig verksamhet.