Nyfiken på: Design
Boka in din grupp på en visning.

Fullbokat

I den här visningen fokuserar vi på de aktuella utställningarna Design Stories, A&E Design och NM& där vi på olika sätt får inblickar i arbetsprocesser som ligger till grund för formgivning.

Design Stories

I utställningen Design Stories presenteras nio utvalda formgivare och företag från det samtida designfältet i Sverige. Temat för urvalet är berättelser, Storytelling som idag har blivit en allt viktigare del i kommunikationen kring både föremål och företag. Här får vi exempel på hur berättelser på olika sätt även är en viktig del i formgivarens konceptutveckling och arbetsprocess.

Läs mer om Design Stories här.

A&E Design

Diskborsten 1230 för Jordan har sålts i 67 miljoner exemplar och har tagit plats i många diskbaljor sedan den ritades av det svenska designföretaget A&E Design 1974. Genom utställningen med handgjorda modeller och prototyper, skisser, ritningar och färdiga produkter från företagets rika produktion får vi en inblick i processerna bakom de ergonomiska vardagsföremål vi så ofta kan känna igen från våra vardagsmiljöer.

Läs mer om A&E Design här.

NM&

Nationalmuseums restaurang är inredd med nyritade möbler, armaturer och bruksföremål speciellt för de specifika rummen. Formgivaren Matti Klenell har varit konstnärlig ledare för projektet som involverat ett trettiotal formgivare. Resultatet av deras arbete ser du förstås i restaurangen. I utställningen NM& kan du dessutom se skisser, formar och annat arbetsmaterial som beskriver processen fram till det färdiga resultatet.

Visningens längd: cirka 60 minuter

Antal deltagare: max 25

Kostnad: vardagar kl 11–17, 2 000 kr. Vardagar efter kl 17 och helger, 3 000 kr.

Bokningsbara tider: Fullbokat resten av året. Vänligen återkom med förfrågan efter 3 december 2018.