Nyfiken på: Pär Engheden och Sara Danius Nobelklänningar
Boka en gruppvisning

Få modeplagg från vår egen tid har rönt så mycket uppmärksamhet som Pär Engshedens fyra klänningar som Svenska Akademiens ständige sekreterare Sara Danius bar vid nobelfestligheterna 2015–2018. Boka en visning av utställningen för din grupp eller konstförening och få inblick i arbetet bakom klänningarna, den konstnärliga processen och det nära samarbetet med Danius.

Med anledning av situationen kring coronaviruset

Vi begränsar antalet besökare i lokalerna och de delar där det riskerar att bli trångt håller vi stängda. Alla bokade gruppvisningar, föreläsningar, visningar och ateljéverksamheter är till följd av detta tillsvidare inställda.