Anne Vallayer-Coster, Porträtt av en violinist

24 dagar kvar

24 dagar kvar och sedan kan du se något av alla de nyinköp Nationalmuseum gjort under tiden vi har varit stängda för renovering. Museet får inte några statliga medel för inköp av konst, men tack vare privata fonder, stiftelser och donationer har vi kunnat berika folkets samlingar med konst till ett värde av 180 miljoner under de senaste sju åren. När vi öppnar 13 oktober möter du bland annat Porträtt av en Violinist av Anne Vallayer-Coster målad 1773.

Anne Vallayer-Coster, Porträtt av en violinist

Anne Vallayer-Coster, Porträtt av en violinist

Anne Vallayer-Coster, Porträtt av en violinist