37 dagar kvar

Om 37 dagar kan du sitta formsäkert! Nationalmuseums nya restaurang- och café är helt nyskapad. Både i gestaltning och i spis. Nyritade möbler, armaturer och bruksföremål har tagits fram med utgångspunkt i de specifika rummen. Här var kontor, forskarsal och ateljé för konservering tidigare inrymd och nu öppnar vi upp för fler!

Det konstnärliga arbetet har letts av formgivaren Matti Klenell tillsammans med keramik- och glasformgivaren Carina Seth Andersson, inredningsarkitekterna Gabriella Gustafsson (TAF) och Mattias Ståhlbom (TAF) samt den grafiska formgivaren och illustratören Stina Lövgren. Gruppen fick i uppdrag av Nationalmuseum att bjuda in fler till samarbetet och förstärka den kollektiva prägeln i projektet. Totalt har 30 formgivare deltagit – en kraftsamling som resulterat i 550 kvadratmeter ny inredning och ett 80-tal helt nya föremål.

Tillverkningen av kollektionen kallad NM& har skett med hjälp av ett tjugotal producenter från de nordiska länderna. Nationalmuseums önskan har varit att stimulera nya idéer och tillverkning och därför är det glädjande att en stor del av föremålen också produceras för en större marknad och så småningom kan finna sina hem i helt andra miljöer utanför museets väggar.


Soffan på bilden

Formgivare tyger: Carina Seth Andersson, Matti Klenell, Stina Löfgren, Gabriella Gustafson och Mattias Stålbom

Tillverkare tyger: Klässbols Linneväveri

Formgivare soffa: Matti Klenell

Tillverkare soffa: Offect

Foto: Pia Ulin