Bokrelease: Magdalena Gram berättar om sin biografi över Karl Wåhlin