Det finns inga kommande händelser

Cornelius Loos i det osmanska riket – teckningar för Karl XII 1710–1711

Ett symposium med föreläsningar och presentation av en bok och ett forskningsprojekt kring fortifikationsmajoren Cornelius Loos teckningar för kung Karl XII.

Cornelius Loos var en av de unga officerare som 1709 följde Karl XII till det ottomanska riket. Han deltog i den orientexpedition som år 1710 på kungens order utgick från lägret i Bender till Egypten via Istanbul. Cornelius Loos var en skicklig tecknare och han fick i uppdrag att avbilda ”sällsyntheter och monument” som expeditionen stötte på. Resultatet blev över 250 teckningar. Många av dem förstördes troligen i kalabaliken i Bender, andra försvann på vägen tillbaka till Sverige. 49 av dem finns bevarade och ingår i Nationalmuseums samlingar.

Ett forskningsprojekt om Loos teckningar har bedrivits vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Vid det här symposiet talar författare till boken, Cornelius Loos in the Ottoman World. Drawings for the King of Sweden 1710-1711, som publicerades i anslutning till projektet.

Plats: Södra ljusgården, entréplan.

Symposiet är kostnadsfritt, öppet för alla.

Program

Martin Olin, Nationalmuseum, och Olof Heilo, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul hälsar välkommen

Karin Ådahl: Från Konstantinopel till Kairo. Med Cornelius Loos på kungligt uppdrag

Bo Lundström: Den militära teckningsutbildningen under 1600-1700-talet

Göran Bäärnhielm: Cornelius Loos karta över Orienten

Johan Mårtelius: Cornelius Loos i Istanbul – en unik dokumentation i bild

Diskussion och avslutning


 Det finns inga kommande händelser