Rapport från: ​Dokumentationskonferens, 6–7 december 2018

Dokumentationen är ett av konservatorns viktigaste verktyg. Men hur dokumenterar konservatorer? Och vad? Och varför? Vilka historier kan dokumentationen berätta, idag och i framtiden? Under två dagar, 6–7 december 2018, arrangerade Nationalmuseum en konferens för att ge konservatorer och andra med anknytning till fältet möjlighet att diskutera de här frågorna. Konferensen arrangerades med stöd av Syskonen Bothéns Stipendiefond

Runt 130 personer deltog i konferensen: konservatorer från flera nordiska NKF-sektioner, men även andra yrkesverksamma inom fältet så som fotografer, registratorer och handläggare.

Internationella och nationella föreläsare och experter var inbjudna som föreläsare och workshopledare. Programpunkterna innehöll såväl presentationer av framtidsvisioner inom fältet, olika tekniska dokumentationstekniker och konkreta fallstudier från konservatorns vardag, som möjligheter till fördjupade diskussioner kring fokusfrågor inom fältet. Konferensens huvudfrågor var: I vilken riktning är vi på väg? Vad vill vi åstadkomma?

Under den två dagar långa konferensen erbjöds även nio stycken workshops där deltagarna fick möjlighet att under handledning prova aktuella tekniska plattformar och dokumentationsmetoder. Konferensen avslutades med runda bords- och panelsamtal med möjligheter för deltagare att dela med sig av och diskutera erfarenheter, frågeställningar och visioner inom konserverings¬dokumen-tation och terminologi.

Målsättningen med konferensen var att stärka nätverket för konservatorer inom dokumentationsfältet. Konferensen genomsyrades av gemensam inspiration och kreativitet, nya kollegiala kontakter knöts och nya kunskapsutmaningar uppenbarade sig.


Dokumentationskonferensen dokumenterad