Föreläsning: Peter Adolf Hall. En svensk porträttminiatyrist i 1700-talets Paris