1920-1965 aijan taijesali. Kuva: Anna Danielsson/Nationalmuseum

Näe, koe, luo

Huomaa kokoelmia Aikalinjan kautta

Kokoelmat, jossa on kuuen saan vuen euruuppalaista taijetta, esitethään kronoloogisesti, pitkin ajateltua aikalinjaa, joka kulkee läpi talon. Täälä sie helpola saatat ohjata itteä läpi satoja vuosia. Maalauksia, patshaita, tekninkiä, graaffisia sivuja, kuvallisia muotokuvia, mööbeliä, taijekäsityötä ja muotoilua näytethään laijatusten, ja sillä tavala antaa syvemän ymmäryksen ja enemän näkökulmia eri aikakaushiin.


Jokhaisela aikakauvela on omansa suuri näyttelysali. Täälä veämä taitheen ja aijankohtaisen kulttuuri- ja yhteiskuntavirtauksitten pääpiirtheet. Pienemissä, laijala olevissa huonheissa on tillaa laajenetuile näköaloile eli syvätuivaus erhiin kysymykshiin, jokka liittyvät aikakautheen.

Met haluama ette sie saat kokea kokoelmista niin paljon kun maholista ja sen takia met muutama sillon tällöin joitaki esinheitä mitä esitethään. Pittää kohtapa aina olla jotaki uutta havaittemista.

Sattunhaisia näyttelyitä

Aikalinjan lisäks esitethään sattunhaisia näyttelyitä, useasti taijetta mitä on lainattu ympäri mailmaa muista myseymmistä ja kokoelmista. Välistä met nostama taiteilijan teoksia, jokka on suhteelisen tuntematonta Ruottissa, mutta jota met mielelhään haluama tua esile myseymmin vierailijoile. Met esitämä kans näyttelyitä, jokka eri tavoila liittyvät kysymykshiin eli aineishiin jokka on aijankohtaiset nyt.


Villa Curiosa Lasten taijemailma. Kuva: Melker Dahlstrand
Villa Curiosa Lasten taijemailma. Kuva: Melker Dahlstrand
Villa Curiosa Lasten taijemailma. Kuva: Melker Dahlstrand

Lasten Nationalmuseum

Villa Curioosa on lapsile aistilinen, absyrdi ja filosooffinen näyttely, joka antaa avvaimia tulkkauksheen ja elämykshiin Nationalmuseumin kokoelmista ja taitheesta laajemalta. Täälä ellää orginaalitaije myseymmin kokoelmista rekvisiitan kans aistilisissa kokeilumailmoissa. Paikka missä histuurian siivenlyönit ja satumailma sekottuu – missä lunkat mennee auvasta ja tutkia, leikkiä leikkiä, näköhäiriöitä testata, syventää ajatuksia ja virkistää ja levätä aistia. Näyttely kohtistuu 6–11 vuen lapshiin ja heitten utelihaitten raahvaishiin.

Ateljeissa lapsila on maholisuus tutkia eri taitheelisia tekniikkiä ja materiaalia. He saavat lähestyä taijetta leikiliselä ja filosooffisella tavala yhessä myseymmin taijepetagoogitten kans. Avvoimet perheepäivät missä on esittelyä ja ommaa luomista, koululupatoimintaa ja taijekursia on muutama esimerkki aktiviteetistä mitä tarjothaan.

Appi ophaana

Nationalmuseum Visitor Guide App sisältää ääniophaita, faktaa ja inspirasjuunia. Se on paras seuraaja sinun myseymmin vierailun aikana ja oikea kultakruuva sulle joka olet tietojen hakija. Kohta kaikki apin sisältö on sekä ruottiks ette engelskaks.

Lattaa alas appi etukätheen ja ota mielelhään matkhaan kuulokheet kun aiot vieraila myseymmiä. Sie löyät apin Google Play eli Appstoreista.