Tervetuloa Ruottin taite-ja tisainimusehoon!

Kansalismuseo oon Ruottin issoin taite- ja tisainimuseo. Se oon kansa valtiolinen virasto jollako oon tehtävännä ette eistää taitetta. Kokoelmissa oon maalauksia, veistoksia, miniatyyriä, taitekäsityötä, tisainia, piiroksia, kraaffisia plaavia ja potrettivalokuvia. Kokoelhmiin kuuluu yhtheens suunile 7000 000 esinettä 1500-luvulta tähhään päihvään mennessä. 

Uusvihkiäminen 13 lokakuu 2018

Kansalismuseon rakenus Blasieholmenilla Stokholmissa oon käyny läpi suuren remontin viimisinnä vuosina. Museo aukassee uuesti käyntiä varten lauantaina 13 lokakuuta 2018.

Vastarenuveeratussa Kansalismuseossa oon taite ja ihmiset sentrymmissä. Näyttelyalat tulevat isomaksi ja se tullee olheen maholista ette näyttää enämpi taitetta. Kokoelmat, jossako oon taitetta kuuelta vuosisaalta, pellaavat päärollia ja niitä esitelhään uuela tavala. Niitten rinnala näytethään tilapäisiä näyttelyjä joilako oon aktyelliä teemoja ja taiteelisuutta. Se tullee ol-heen maholista ette ottaa vasthaan enämpi käviöitä ko ennen. Lapsi- ja koulutoiminalle annethaan vielä isomat tilat niinku oman luovuuen ateljeeile. Päivävalo päästethään sisäle, ja klimatista tullee parempi niin taitheele ko kaikile jokka oon museossa sisälä. Restayrangi, kauppa, veistostalo ja mu-ut huohneet tervehtivät niin aktiviteethiin ko lephoon ja ajattelemisheen. Lämpimästi tervetullu uutheen Kansalismusehoon!

Lue lissää