Föreläsningar, seminarier, konferenser

Nationalmuseum arrangerar olika typer av evenemang där du kan ta del av andras forskning och kunskaper eller själv vara med och diskutera.


På programmet