Ola Kolehmainen, MVSEVM XIII (Victoria and Albert Museum), 2020. © Ola Kolehmainen.

Föreläsningar, seminarier, konferenser

Nationalmuseum arrangerar olika typer av evenemang där du kan ta del av andras forskning och kunskaper eller själv vara med och diskutera.

För föredrag, samtal och andra evenemang som vänder sig till en intresserad allmänhet, se kalendern eller under rubriken Aktiviteter.

Seminarium: Inspiration – Iconic Works

Välkommen till ett seminarium i anslutning till öppnandet av utställningen Inspiration – Iconic Works.

Seminariet är öppet för alla som är intresserade av museologi, konsthistoria och av utställningen Inspiration – Iconic Works. Programmet hålls på engelska och bland talarna finns utställningens curatorer och några av huvudförfattarna i utställningskatalogen. Dagen avslutas med konstnärssamtal.

Tid: torsdag 20 februari, kl 11:30–16:45
Plats: Södra ljusgården, entréplan
Kostnad: Fri entré

Läs mer om seminariet.

Läs mer om utställningen.