Föreläsningar, seminarier, konferenser

Nationalmuseum arrangerar olika typer av evenemang där du kan ta del av andras forskning och kunskaper eller själv vara med och diskutera.

För föredrag, samtal och andra evenemang som vänder sig till en intresserad allmänhet, se kalendern eller under rubriken Aktiviteter.

Öppen föreläsning

Professor Dr. Marjan Sterckx från universitet i Gent föreläser på temat "Being sculptor and woman in Europe in the long 19th century: ‘a symbol of frontiers crossed’".

Tid: Torsdag 26 september kl 18:30–19:30
Plats: Södra ljusgården på entréplan
Fri entré, begränsat antal platser

Läs mer om evenemanget.

Öppen föreläsning

Professor Ezra Shales från Massachusetts College of Art and Design föreläser på temat "The Shape of Craft: Thinking through Ball Bearings, Pasta Dies and Other Extraordinary Everyday Things."

Tid: Torsdag 3 oktober kl 18:00–19:00
Plats: Södra ljusgården på entréplan
Fri entré, begränsat antal platser

Läs mer om evenemanget.

Symposium och bokpresentation

Cornelius Loos i det osmanska riket. Teckningar för Karl XII 1710–1711

Ett symposium med föreläsningar och presentation av en bok och ett forskningsprojekt kring Cornelius Loos teckningar för kung Karl XII.

Tid: Fredag 4 oktober kl 14:00–16:00
Plats: Södra ljusgården på entréplan
Fri entré, begränsat antal platser

Läs mer om evenemanget.