Guidad visning: Tiden baklänges. Revolutionernas tid