Kaffekopp med fat (detalj), Blå blom, Gustavsberg AB

Gustavsbergs Porslinsmuseum

Gustavsbergs Porslinsmuseum återöppnar med Lisa Larson den 6 juni

På Nationaldagen öppnar Gustavsbergs Porslinsmuseum, som varit stängt för renovering sedan hösten 2017. Vid en symbolisk ceremoni på eftermiddagen den 5 februari tog representanter från Nationalmuseum emot nycklarna till museibyggnaden från Värmdö kommun.

Gustavsbergs Porslinmuseum kommer att visa hur traditionen lever i nutid. Nya utställningar belyser porslinsföremålens historia utifrån flera olika perspektiv, inte minst vardagens. Museets verksamhet blir en viktig del av Nationalmuseums designuppdrag. Med start den 6 juni 2020 välkomnas besökare såväl från närområdet som från övriga Sverige och världen.

Porslinsmuseet kommer som tidigare att erbjuda utställningar som står både längre och kortare tid. Öppningsutställningen om konstnären Lisa Larsons rika produktion för Gustavsbergs Porslinsfabrik visas under hela året. Utöver den kommer cirka 2 000 föremål att visas i helt omgestaltade utställningar som belyser fabrikens kulturarv och historia med utgångspunkt i den stora Gustavsbergssamlingen.


Enligt ett avtal med Värmdö kommun kommer Nationalmuseum driva museet i lokaler som ägs av kommunen. Värmdö kommun har renoverat och anpassat lokalerna till dagens krav på säkerhet och tillgänglighet. När portarna öppnar igen kan museet ta emot fler besökare och visa mer porslin och design från samlingarna.

Läs hela nyheten om det kommande återöppnandet.

Kort om Gustavsbergssamlingen

Gustavsbergs Porslinsmuseum är en del av Nationalmuseum. I samlingarna finns över 45 000 föremål från Gustavsbergsfabrikens 170-åriga historia. Allt från konstgods och praktfulla urnor till välkända serviser och äldre sanitetsgods. Här finns även föremål av emalj och plast, samt provexemplar, det som aldrig kom att produceras.


101