Konsten att lyssna: musik från 1500-talet med Kungliga Operan