Konsten att lyssna: musik från 1700-talet med Kungliga Operan