Johan Tobias Sergel, detalj av Diomedes. Utförd 1774, marmor.

 Det finns inga kommande händelser

Lunchföreläsning: Johan Tobias Sergel och 1700-talets skulpturkonst

Intendent Daniel Prytz föreläser på temat ”Den skönast och vackraste staty i nyare tider” , om Johan Tobias Sergel och 1700-talets skulpturkonst.

 Det finns inga kommande händelser