Det finns inga kommande händelser

Lunchvisning: Kvinnliga skulptörer i Nationalmuseums samlingar

Runt sekelskiftet fanns det ett stort antal kvinnliga skulptörer, i Sverige och Norden och internationellt. De här kvinnorna skapade i en traditionell stil som inte alltid uppmärksammades av eftervärlden, men de var modiga. De bröt normer och skapade konst, trots konventioner och hinder. De hade breda nätverk, självständiga karriärer och en egen yrkesidentitet.

Linda Hinners är intendent vid Nationalmuseum med särskilt ansvar för skulptur. Hon leder ett forskningsprojekt som syftar till att samla in kunskap om och problematisera vad det innebar att vara kvinna och skulptör under den här perioden. I dagens lunchvisning lyfter hon fram några av de kvinnliga skulptörerna i Nationalmuseums samlingar.

 Det finns inga kommande händelser