Det finns inga kommande händelser

Lunchvisning: Kvinnliga skulptörer i Nationalmuseums samlingar

Runt sekelskiftet fanns det ett stort antal kvinnliga skulptörer, i Sverige och Norden och internationellt. De här kvinnorna skapade i en traditionell stil som inte alltid uppmärksammades av eftervärlden, men de var modiga. De bröt normer och skapade konst, trots konventioner och hinder. De hade breda nätverk, självständiga karriärer och en egen yrkesidentitet.

Linda Hinners är intendent vid Nationalmuseum med särskilt ansvar för skulptur. Hon leder ett forskningsprojekt som syftar till att samla in kunskap om och problematisera vad det innebar att vara kvinna och skulptör under den här perioden. I dagens lunchvisning lyfter hon fram några av de kvinnliga skulptörerna i Nationalmuseums samlingar.

 Det finns inga kommande händelser

Lunchvisningar: museets val

Upptäck konsten under lunchen. Museets konsthistoriska experter tar dig med bland konst, konsthantverk och design från 1500-talet till idag.

Biljetter: 100 kr.

Köp gärna din biljett i förväg, via knappen nedan. Eventuellt resterande biljetter säljs på plats i museet, vid infodisken på entréplan.

Samling: Vid Apollon-skulpturen i Skulpturgården på entréplan 10 minuter före visningen för utlämning av hörsystem. Visa din biljett, digital eller utskriven, för värd eller pedagog på plats.