Välkommen till Nationalmuseums donationsgrupp!

Tack för att du är med och gör det lilla extra för Sveriges kulturarv! Mecenater och donatorer har alltid haft en viktig roll i museernas historia. Våra donatorer hjälper oss att hålla internationell klass genom att punktfinansiera spjutspetsverksamhet. Vi fokuserar på forskning och konservering av speciella konst- och designföremål. Som donator ska du kunna följa projekten inom fonden från ax till limpa. Under 2020 fokuserar donationsgruppen sitt stöd till konserveringen av Carl Larsson älskade pastell Ateljéidyll. Läs mer om projektet längre ned.

Ett medlemskap i donationsgruppen gäller för två personer och uppgår till 75 000 kronor för ett år. Vänligen märk insättningen ”donationsgruppen”. Det går också bra att lösa medlemskapet genom att skänka aktieutdelning. Kontakta din bank, donationen behöver förberedas några veckor före bolagsstämman, det vill säga innan du erhållit aktieutdelningen. Vi kan bistå med blanketter. Sista datum för inbetalning eller donerad utdelning är 30 juni 2020 för året 2020 och 30 juni 2021 för året 2021.

Vår donationsgrupp har en verksamhetskod med bokföring direkt kopplad till överintendentens funktion. Vad bidragen ska användas till under året beslutas i samråd med överintendenten. Donationsgruppens bidrag är inte i fondform i ekonomisk eller juridisk mening. Det är vi i gruppen som beslutar vad donationerna ska gå till. Verksamhetskoden innebär att vi har möjlighet till full transparens. I slutet av varje kalenderår skickar vi ut en redovisningsrapport.


Donationsgruppen startades 2019 och består av ett antal privatpersoner som valt att vara anonyma. Från Nationalmuseums sida ingår Susanna Pettersson, överintendent och Anna Jansson, kommunikatör.

Som medlem får du följa projekten bakom kulisserna. I medlemskapet ingår inbjudningar till museets förhandsvisingar och två gånger per år bjuder överintendenten in till middag.

Vill du gå med i donatorsgruppen? Kontakta Anna Jansson, kommunikatör, anna.jansson@nationalmuseum.se eller 08-5195 4391.