HM Konungen klippte det röda bandet.

Invigningsveckan

Lördagen 13 oktober 2018 var ett historiskt datum. Då öppnade Nationalmuseum för allmänheten igen, efter en fem och ett halvt år lång renovering. Museet återinvigdes av Carl XVI Gustaf, kulturminister Alice Bah Kuhnke och överintendent Susanna Pettersson höll tal. Veckan innan hade vi på olika sätt arbetat med att lansera och marknadsföra museet. Det berättar vi om här nedan.

Tisdagen 9 oktober var museet öppet för press och media.

Onsdagen 10 oktober öppnade vi upp för ett antal skolklasser som bjudits in, från norr till söder. Vår prioriterade målgrupp är barn och unga. Konst kan förändra din värld. Det är en kraft som hjälper oss att utforska inre och yttre världar. Vi vill att alla barn och unga ska få tillgång till den kraften. Det markerade vi genom att låta barnen vara de första besökarna som fick komma in i museet. Tack till SJ som såg till att skolklasserna kunde resa till Stockholm!

Torsdagen 11 oktober hade vi ett marknadsförings- och representationsevent på kvällen. Det var en invigningsfest arrangerad av den upphandlade eventbyrån SpoilConcept Communications. Museet bjöd in representanter från aktörer delaktiga i renoveringen, internationella museichefer, de formgivare som är aktuella med tillfälliga utställningar samt museets samarbetspartners. Eventbyråns uppdrag var att bjuda in för maximal marknadsföringseffekt.

Fredagen 12 oktober var Nationalmusei Vänners dag. Hela dagen kunde medlemmar besöka museet, gå på visning eller höra om någon av alla de gåvor som vänföreningen skänkt museet. Nationalmusei Vänner grundades 1911 och har sedan dess stöttat museet på olika sätt.

Lördagen 13 oktober invigdes museet. Överintendent Susanna Pettersson och kulturminister Alice Bah Kuhnke höll tal. H.M. Konungen invigningstalade och klippte ett symboliskt band, i närvaro av H.M. Drottningen, H.K.H. Kronprinsessan och H.K.H. Prins Daniel. Musikframträdanden på scen stod Tensta Gospel Choir, Sofia Karlsson och Frida Hyvönen för.

Läs mer om de olika dagarna