Organisation

Myndigheten Nationalmuseum leds av överintendenten som utses av regeringen. Överintendentens förordnande löper på sex år och kan sedan förnyas med ytterligare tre år.

Nationalmuseums är organiserat i sex avdelningar: förvaltning, avdelningen för arkiv och bibliotek, avdelningen för bevarande och foto, avdelningen för forskning, avdelningen för samlingar samt avdelningen för utställningar.

Kontakta Nationalmuseum