Nationalmuseum förvärvar modellstudie av Akseli Gallen-Kallela

Akseli Gallen-Kallela är en av Finlands mest kända konstnärer och brukar kallas realismens och symbolismens mästare. Han var också en modig uttolkare av det finska nationaleposet Kalevala och arbetade med olika konstformer såsom måleri, grafik, illustrationer, textilier och arkitektur samt ritade även militära uniformer. Den nyligen förvärvade modellstudien är från tiden då Gallen-Kallela var i början av sin konstnärsbana och studerade i Paris. Samma år målade han även Gumma med katt, idag på Åbo konstmuseum, som räknas som ett av hans viktigaste verk.

Nationalmuseums nyförvärv Modellstudie av Akseli Gallen-Kallela (1865–1931) är målad 1885 när han studerade vid Académie Julian, en privat konstskola i Paris. Han hade flyttat till Paris hösten 1884 för att fortsätta sina konststudier efter Finska Konstföreningens ritskola i Helsingfors och som privatelev till konstnärerna Albert Edelfelt och Adolf von Becker. Han hade redan tagit sina första steg som realist och utvecklade det genom att avbilda naturen och livet omkring sig.

I Paris studerade Gallen-Kallela med de franska konstnärerna Tony Robert-Fleury (1837–1911) och William-Adolphe Bouguereau (1825–1905) som lärare. Académie Julian hade blivit en mötesplats för många utländska studenter, inte minst från de nordiska länderna. Från och med 1880 tilläts även kvinnliga studenter på skolan. Att teckna och måla nakenstudier skapade grunden för undervisningen vilket bilder från Académie Juliens studiesalar visar. Modellerna stod på en liten scen och de blivande konstnärerna satt på nära håll. Några höll till och med sina paletter på modellens fötter!

På ett foto som togs i studiesalen samma år som modellstudien blev färdig går det att se att Gallen-Kallela satt på en av de första raderna, nära modellen. Han kunde fånga kvinnokroppens alla detaljer men också stundens stämning. Modellens ansikte är lugnt och hennes blick riktad mot väggen bakom studenterna. Ett fint dagsljus från studiesalens takfönster artikulerar hennes obeslöjade kropp. Det är nästan omöjligt att förstå det som inte syns, nämligen att mer än 40 andra konststudenter satt i samma rum och målade samma motiv från olika perspektiv. Den delen av realiteten har blivit bortkopplad, det är bara Gallen-Kallela och modellen som finns kvar.

Professor Onni Okkonen (1886–1962) skrev 1948 en omfattande konsthistorisk analys av Gallen-Kallelas konst och hyllade honom som konstnär men beskrev hans experiment med modellstudier lite mindre glädjeväckande. Samtidigt påminner Okkonen om att Gallen-Kallela aldrig skulle ha vuxit till en stor konstnär utan grundliga akademistudier.


Akseli Gallen-Kallela, Modellstudie, 1885. Olja på duk. NM 7512.

– Det är viktigt att kunna visa konstnärernas utveckling från de tidigaste åren och framåt. Genom modellstudier, skisser och förstudier kan vi fokusera på den konstnärliga processen. Gallen-Kallelas Modellstudie är ett strålande exempel på detta, säger överintendent Susanna Pettersson.

Gallen-Kallela var själv nöjd med sin målning och signerade den även två gånger, uppe till vänster och nere till höger där han även kopplade bilden till Paris. I januari 1886 skrev han till sin mor att studierna på akademien gick väldigt bra och andra elever tyckte att han var den bästa av alla i ateljén medan Gallen-Kallelas äldre kollega och lärare Albert Edelfelt inte höll med. Han tyckte att den unge konstnärens ambitionsnivå var väl hög men att han ”filosoferade” mera med sin norska kollega Carl Johannes Dörnberger än målade. Hans närmaste vänkrets inkluderade även den norska författaren Hans Jæger, August Strindberg, Anders Zorn, Ernst Josephson och den finska konstnären Eero Järnefelt.

Akseli Gallen-Kallela dog i lunginflammation den 7 mars 1931 på Hotel Reisen i Stockholm när han var på väg hem till Helsingfors efter en föreläsningsresa i Köpenhamn.

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Förvärvet har möjliggjorts genom Sara och Johan Emil Graumanns donationsmedel.

Inventarienummer:

Akseli Gallen-Kallela, Modellstudie, 1885. Olja på duk. NM 7512.