Nyförvärv: F.d hemmansägaren P.A. Söderström, av Sune Jonsson

Nationalmuseum har förvärvat ett porträtt av hemmansägaren Söderström, utfört 1962 av fotografen Sune Jonsson. Det ingick i boken Bilder av Nådens barn. Porträttet är ett intressant exempel på Jonssons dokumentära fotografi och tillika en av de få framställningarna av en småbrukare i Statens porträttsamling.

På en soffa i sitt hem i Ytterbyn (Lövånger socken) sitter den före detta hemmansägaren Per Albin Söderström (1883-1969). Han har klätt sig hemmafin i vit skjorta, väst och slips. Kanske är bilden tagen på en söndag eller också ville Söderström klä upp sig för fotografen. Sofflocket är bäddat med en klädd dyna och en bekväm kudde, så att den gamle mannen kan vila. På väggen hänger ett inramat fotografi av ett brudpar, allvarsamt klädda i svart, från förra sekelskiftet. Bredvid dem finns en tavla med ett Bibel-språk: ”Var trogen intill döden, så skall jag gifva dig lifvets krona” (Johannes uppenbarelser 2:10).

Söderströms porträtt tillkom för Sune Jonssons bok Bilder av Nådens barn; En miljöstudie (1963). Där skildrar han i ord och bild rosenianer, anhängare till en rörelse inom Evangliska Fosterlandsstiftelsen, namngiven efter dess grundare väckelsepredikanten Carl Olof Rosenius (1816-1868). Den fick främst fäste i Västerbotten, bland annat Lövånger, där det fanns en stark tradition av läsare, som noga studerade såväl Bibeln som uppbyggelseskrifter. Texten i boken skildrar rörelsen och dess historia. Illustrationerna betecknas av Jonsson som ”Miljöerna” och utgörs såväl av av porträtt av Nådens barn, som interiörer och stilleben från deras hem.

Utöver att vara en skildring av en enskild individ i en västerbottnisk by, representerar det värdiga porträttet av P.A. Söderström också en småbrukarkultur och miljöer, som har funnits i hela Sverige. Denne hemmansägare och hans samtida tillhörde de sista generationerna. Jonssons porträtt spelar en avgörande roll för dokumentationen av dessa personer, som nu är borta. De skildras alltid i sin egen miljö och med stor respekt. Fotografierna är snarast konstaterande och dokumentära, helt utan nostalgi.

Sune Jonsson, F.d hemmansägaren P.A. Söderström, 1962

Fotografen Sune Jonsson (1930-2009) yttrade i samband med en utställning på Moderna Museet 1962 att han skrev och fotograferade för att ”berätta, berika och bevara” – ord som han var trogen genom hela sin verksamhet. Han arbetade huvudsakligen som dokumentärfotograf och knöts vid slutet av 1960-talet till Västerbottens museum i Umeå som fältetnolog. Utöver foto ägnade han sig även åt skrivande, såväl skönlitterärt som mer dokumentärt, och film. Dessutom verkade han för insamling och bevarande av andra fotografers arbete. Idag finns Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi vid Västerbottens museum.

År 1993 skrev Jonsson att ”det gäller att lägga krokben för tiden och rädda hotade miljöer, människor och företeelser så att vi i framtiden kan möta dem åtminstone i dokumentära fotografier.” Genom hans porträtt kan vi här möta P.A. Söderström från Ytterbyn, en hemmansägare, som nu blivit en del av Statens porträttsamling.

Förvärvet av Sune Jonssons porträtt av P.A. Söderström har möjliggjorts genom gåvomedel från Gripsholmsföreningen. Nationalmuseum har inga egna medel att förvärva konst och konsthantverk för, utan samlingarna berikas genom gåvor samt stiftelse- och fondmedel.

Inventarienummer: NMGrh 5162

Föremålsuppgifter:

Sune Jonsson (1930-2009)

Per Albin Söderström (1883-1969), hemmansägare, 1962

Gelatinsilverfotografi, 40 x 26,6 cm