Nyförvärv: Drottning Kristinas intåg i Paris 1656

Nationalmuseum har förvärvat en teckning av François Chauveau föreställande kortegen vid drottning Kristinas högtidliga intåg i Paris den 8 september 1656. Då stod hon på höjden av sin ryktbarhet och stora folkmassor var ute på stadens gator för att få en skymt av drottningen. Teckningen har tillhört en fransk privatsamling.

Drottning Kristina hade efter sin abdikation lämnat Sverige sommaren 1654. Strax före jul 1655 anlände hon till Rom, utan bestämda framtidsplaner. Följande sommar begav hon sig mot Paris. Officiellt var hon på väg till Sverige för att förhandla om sitt ekonomiska underhåll, men i själva verket var målet ett annat. Hon överlade i största hemlighet med Frankrikes ledare kardinal Mazarin om ett gemensamt krigsföretag mot Syditalien, som skulle göra Kristina till drottning av Neapel. Den artonårige Ludvig XIV var invigd i planerna och gav order att drottningen skulle tas emot i Frankrike som en regerande furste. 


François Chauveau (1613–1676) är känd som grafiker. Han illustrerade många skönlitterära verk med etsningar efter egna eller andras teckningar. På 1660-talet graverade han bilder av det ryttarspel som Ludvig XIV gav 1662 för att fira sin sons födelse, ett arbete som gav Chauveau titeln hovgravör. Kungliga festligheter och ceremonier av olika slag dokumenterades i regel i grafik. Bilderna var ett slags arrangerade reportagebilder, som åskådligt återgav händelseförloppet, ungefär som vår tids nyhetsgrafik. Gravyrerna gav en officiell bild av de (ofta mycket dyra) festligheterna, riktad till såväl utlandet som de egna undersåtarna. Kristinas intåg i Paris avbildades i flera gravyrer, och teckningen är säkerligen en skiss till en sådan. En variant med utarbetade detaljer och påskriften ”Chauveau” finns i det franska nationalbiblioteket. 

Den långa kortegen ringlar sig fram mot Notre Dame som antyds i övre högra hörnet. I förgrunden rider Kristina i damsadel med en spatserkäpp i handen. Framför henne bär fyra ämbetsmän en baldakin. En sådan, broderad med Sveriges vapen, överlämnades till drottningen vid stadsporten, och meningen var att hon skulle rida under den. Men enligt tidningen La Gazette blev hennes häst Licorne (”Enhörning”) orolig, och baldakinen fick bäras framför drottningen.

De franska hyllningarna av Kristina i förbyttes i indignation och hat ett drygt år senare när drottningen lät avrätta sin hovstallmästare Monaldesco på slottet Fontainebleau, efter att han förrått och därmed omintetgjort Neapelplanerna. 
Förvärvet har möjliggjorts av medel från Wiros-fonden. Nationalmuseum har inga egna medel att förvärva konst och konsthantverk för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.

Inventarienummer: NMH 63/2017