Praktikantprogram ger Nationalmuseum nya arabiska möjligheter

Under 2017 tog Nationalmuseum emot praktikanter enligt regeringens uppdrag 2016 gällande praktiktjänstgöring för nyanlända arbetssökande. Hittills har två nyanlända kommit in på museet som praktikanter. Programmet har gett praktikanterna kunskaper i det svenska arbetslivet men även gett museet oväntade möjligheter.

2016 fattade regeringen beslut om att svenska myndigheter ska ta emot nyanlända med uppehållstillstånd som praktikanter som ett led i integrationsprocessen. Under 2017 har Nationalmuseum, en statlig myndighet med cirka 130 anställda, kunnat ta emot två personer som praktikanter inom regeringsuppdraget. Efter förberedelser kunde en första praktikant inleda sin praktik under april 2017. 

– Jag tycker det är viktigt att de känner sig värdefulla. Det handlar inte enbart om kunskaper, säger Eftikhar AlRawi som är projektledare för praktikantprojektet på Nationalmuseum, och beskriver de uppgifter hon anser praktiken har:

– Praktikanterna ska lära sig hur en myndighet fungerar, hur det svenska samhället fungerar samt ge delaktighet, få dem att vara en del av samhället. Då handlar det om att ge kunskap om både vilka rättigheter och skyldigheter de har.


Praktikanterna har kunnat ge tillbaka av sina kunskaper till museet. Den första praktikanten, Sara Al adhami som är utbildad inredningsarkitekt, har efter en kurs i ritningsprogrammet CAD kunnat jobba med modellering och visualisering av Nationalmuseums gallerier där konsten nu installeras. Hon har jobbat tillsammans med museets curatorer och scenografer. Bilderna är till hjälp för medarbetare och samarbetsparter för att visa hur utställningsrummen är tänkta att se ut. Sara har även ritat inredningen till en studiesal under tiden på Nationalmuseum som efter praktiktiden förlängdes med en projektanställning.

Den andra praktikanten Wafai Laila är skribent och poet och har kunnat översätta texter om museet och konsten till arabiska. Ett arbete som kräver stor noggrannhet och språkkänsla. Som ett resultat kan museet snart utöka sin kommunikation på arabiska och börja nå en grupp i Sverige som man annars har haft svårt att nå.

– Praktikanterna får nyttiga erfarenheter hos oss men har också kunnat bidra till vår verksamhet. Jag har blivit imponerad över kompetensen som våra praktikanter besitter, säger Birgitta Castenfors, tillförordnad överintendent på Nationalmuseum.

Programmet fortsätter även under 2018