Rekord i antal besök på Nationalmuseum

Sedan Nationalmuseum återöppnade den 13 oktober efter att ha varit stängt i över fem år på grund av renovering har besökarna strömmat till. Under de två och en halv månad som museet haft öppet har det kommit nästan lika många besökare som under ett helt år innan det stängde. Från den 13 oktober till och med den 31 december 2018 har museet haft 311 000 besökare.

- Rekordantalet besökare speglar kulturens värde i samhället. Samtidigt påminner det oss om hur många som har saknat Nationalmuseum och dess rika samlingar, utställningar och evenemang när museet varit stängt. Reaktionerna har varit väldigt positiva bland besökare med olika bakgrund och i olika åldrar. Nationalmuseums samlingspresentationer och utställningen med John Singer Sargent har uppmärksammats och hedrats även internationellt - och vi är väldigt glada över allt detta, säger Susanna Pettersson, överintendent på Nationalmuseum.

Det stora antalet besökare har ställt höga krav på organisationen och vissa anpassningar har varit nödvändiga. Till exempel blev alla bokningsbara visningar fram till januari fullbokade med en gång, en extra garderob för ytterkläder fick inredas på bottenplan och köhanteringssystem införas utanför museet då det oftast är kö i samband med att museet öppnar. Det har också införts ett system för platsbiljetter för den populära utställningen för barn, som bara kan ta emot ett begränsat antal besökare åt gången.

Antal besök genom åren:

2009: 383 893

2010: 355 922

2011: 401 864

2012: 352 171

2013-2017: huset stängt för renovering och tillfälliga externa utställningsplatser