Sällsynta föremål av argent haché till Nationalmuseum

Nationalmuseum har nyligen förvärvat ett antal sällsynta objekt av försilvrad mässing, så kallad argent haché, från 1700-talets slut. Få av dessa föremål har överlevt till vår tid och en viktig del av svensk formhistoria har därför tidigare saknats i museets samlingar. Flera av föremålen kommer från antikhandlaren Lars-Yngve Johanssons unika samling.

Föremål av försilvrad mässing, så kallad argent haché, tillverkades endast i slutet av 1700-talet. Få objekt av denna art har överlevt till vår tid och speciellt intressanta för Nationalmuseum är de av svensk tillverkning. Antikhandlaren och TV-profilen Lars-Yngve Johansson hade stora kunskaper om och en unik samling av argent haché-föremål. Efter hans död auktionerades många av dessa objekt ut våren 2019 och museet kunde då berika sina samlingar med föremål från hans samling.

- Genom försäljningen av Lars-Yngve Johanssons samling blev det möjligt att förvärva en hel grupp unika svenska föremål av argent haché. En kännares samlarmöda och stora kunskaper kan på detta vis bli tillgänglig för en större allmänhet, säger Micael Ernstell, konsthantverksintendent vid Nationalmuseum.

Lars-Yngve Johanssons kunskaper lever vidare genom boken Argent haché. Lars Yngve Johanssons samling av försilvrad mässing, som Antonia och Carl Barkman på Bukowskis gav ut i samband med auktionen. Publikationen är ett viktigt bidrag i ämnet och genom den klarnar framförallt bilden av produktionen i Sverige med mästare, stämplar etc.


Bland de förvärvade föremålen finns en terrin med fat som är tillverkad av Caspar Liendenberg i Stockholm 1768. En av stämplarna klargör att den är av just argent haché. I Stockholm fanns även Eric Nyström, verksam 1783–1814, som utfört de balusterformade sockerruskorna som nu förvärvats. Två ostämplade föremål förvärvades på grund av sin svenska anknytning. Tallriken bär familjen Grills vapen och är troligen tillverkad i Sverige. Vinkylaren är med största säkerhet av utländsk härkomst men bär Charles de Geers initialer. Intressant är även tekannan av Erik Nordgren, som var verksam i Jönköping åren 1817–1847. Kannan är tillverkad av nickelsilver som trots sitt namn inte innehåller silver utan en kopparlegering med nickel och ofta zink som användes för att imitera sterlingsilver.

Bland de föremål som förvärvats finns också en kaffekanna i tidstypisk rak form med rakt skaft av svärtat trä. Den är ostämplad, men har en otvetydig svensk form och är en testamentarisk gåva av kulturhistorikern Åke Livstedt.

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Förvärven av föremålen av försilvrad mässing har möjliggjorts genom en gåva från kulturhistorikern Åke Livstedt samt inköp av sju objekt med Axel Hirsch donationsmedel.