Sällsynta föremål av argent haché till Nationalmuseum