Unikt tak kunde färdigställas - tack vare donation

Ett unikt, rikt dekorerat, 1800-talstak på Nationalmuseums har kunnat färdigställas till sin forna prakt. En donation på 400 000 kronor möjliggjorde att rekonstruktionen av taket kunde färdigställas. Taket hade annars lämnats halvfärdigt.

Redan 1974 togs en liten del av den ursprungliga takdekorationen fram. Men fram till i dag har det inte funnits förutsättningar att återskapa den forna prakten.

Statens fastighetsverk, som förvaltar byggnaden och som genomfört den nyligen klara renoveringen av byggnaden, tog 2016 initiativet till ett restaureringsarbete där det övermålade takets ursprungliga färger och dekorationer återskapades. En summa på 1 miljoner kronor avsattes, vilket efter provmålning utifrån den ursprungliga takdekorationen visade sig räcka till två tredjedelar av taket. Det skulle kosta ytterligare 400 000 kronor att färdigställa taket i hela salen.

– Om inte taket fullbordades nu när både de erfarna dekormålarna fanns på plats liksom takställningen skulle aldrig projektet kunna ros i land, säger Magnus Olausson, chef för samlingar och forskning på Nationalmuseum.

Han kontaktade ordförande i Nationalmusei vänner, Eva Qviberg, som redan dagen därpå hade fått fatt på en lämplig donator.

– När frågan kom upp tyckte jag direkt att det lät jättekul att få bidra. Det hade varit idiotiskt med ett halvmålat tak, så det kändes självklart att donera den summa som saknades för att slutföra arbetet, säger Ann Stern, donator och medlem av föreningen Nationalmusei Vänner.

Taket som finns i en av salarna på museets mellanplan där konst, konsthantverk och design från åren 1800-1870 kommer visas när Nationalmuseum öppnar igen den 13 oktober, 2018. Museibyggnaden från 1866 har varit stängd för en omfattande renovering sedan våren 2013 och kommer vid nyöppningen att rymma mer konst, för fler besökare på större ytor.

Fakta

Innertakets dekor är målad av Sara Kebbon, Lotta Hammar och Hanna Säfström på Karla Design och Dekorationsmåleri, Stockholm.