Organisation

Myndigheten Nationalmuseum leds av överintendenten som utses av regeringen. Överintendentens förordnande löper på sex år och kan sedan förnyas med ytterligare tre år.

Nationalmuseums är organiserat i sex avdelningar. Avdelningarna är stabsavdelningen, avdelningen för samlingar och forskning, avdelningen för bevarande och foto, avdelningen för utställningar, avdelningen för arkiv och bibliotek samt publika avdelningen.

Nationalmuseums ledningsgrupp

Kontakta Nationalmuseum


Läs mer om respektive avdelning