På teckenspråk: Återinvigning 13 oktober 2018

Nationalmuseums byggnad på Blasieholmen i Stockholm har de senaste åren genomgått en stor renovering. Museet öppnar för besökare igen lördag 13 oktober 2018. 

I det nyrenoverade Nationalmuseum står både konsten och människorna i centrum. Utställningsytorna blir större och det blir möjligt att visa mer konst. Samlingarna, med konst från sex århundraden, spelar huvudrollen och presenteras på nya sätt. Vid sidan av dem visas tillfälliga utställningar med aktuella teman och konstnärskap. Det blir möjligt att ta emot fler besökare än tidigare. Barn- och skolverksamheten ges ännu större utrymme liksom ateljéer för eget kreativt skapande. Dagsljuset släpps in och klimatet blir bättre, både för konsten och för alla som vistas i museet. Restaurang, shop, skulpturgård och andra rum bjuder in till såväl aktiviteter som till vila och eftertanke. Varmt välkommen till nya Nationalmuseum!

Fler filmer på teckenspråk