Šukar alen ko Švedijakoro muzei bašo umetnost (džankeribe) hem dezajni!

O Nacionalno muzei (Nationalmuseum) i najbaro muzei bašo umetnost hem dezajni. Ov i hem jek državno (raštrano) vlasti so isi ole buti te vazdel o umetnost. Ko akala khedina isi slike(makhlina), sklupture, minijature, umetnikane kerina, dezajni, crtežija, grafikane patra hem portretikane fotografie. Sa ko sa o khedina i kerde taro komaj 700 000 buča taro 15-to šelberšipa pa na akari.

Nevophrajbe 13 oktombar 2018 

O Nacionalno museumeskoro kher ko Blasieholmen ko  Stockholm ko palune berša kerdža pe oleske jek baro renoviribe. O muzei ka phravel pe gostenge ko savato ko 13 oktombar 2018 berš. 

Ko nevorenovirimo Nacionalno muzei ko centar terdžola sar o umetnost (džankeribe) adžahar o manuš. O izložibaskere thana ka oven bareder  hem ka šaj te sikaven pe buteder umetnost. O khedina , kori so isi buča taro angleder šovšela berš, khelena bari uloga hem prezentirinena pe ko jek nevo čhani. Uzal olende sikavena pe momentalna izložbe (umlavina) e aktuelno temaja hem umetnosteja. Tegani ka šaj te len pe buteder gostija nego angleder.  E čhavenge hem e školakere bučake dela pe buteder than hem atelje bašo keribaskiri buti. Ka mukhel pe buteder diveskor svetlo hem i klima ka ovel pošukar sar e e umetnikane bučenge adžahar sarinenge so ka oven ko muzei. O restoranti, kinibe, sklupturengiri avlin hem o javera thana ka den šaipa bašo aktivitetija ama hem balo odmor hem mislibe. Šukar alen ko nevo Nacionalno muzei!

Čitin (drabar) buteder