Tillfälligt lånestopp

Nationalmuseums byggnad genomgår sedan 2014 en omfattande renovering. Förberedelserna inför återöppnandet 2018 pågår för fullt och kommer att bli än mer intensiva under de kommande månaderna. Detta påverkar direkt utlåningsverksamheten och därför har museet beslutat att införa ett temporärt lånestopp under perioden 1 juni 2016 fram till 30 juni 2018.

Lån som redan är beviljade kommer att löpa som vanligt. Låneförfrågningar som kommer in efter den 1 januari 2016 kommer inte att behandlas förrän normala lånerutiner återupptas, efter den 1 juli 2018. Vi räknar preliminärt med att de första lånen efter uppehållet går ut vid årsskiftet 2018/2019.

Inskränkningarna i låneverksamheten beror dels på samlingarnas begränsade tillgänglighet, dels på hårt ansträngda personalresurser. Vi beklagar de olägenheter detta kan orsaka och hoppas på förståelse mot bakgrund av denna speciella situation.