Veahkkevárit

Friddja govat

6 000 musea bivnnuheamos málemiid juhkkojuvvon govat leat friddja luđejuvvon Wikimedia Commonsis. Govat är leat merkejuvvon Public Domain mii mearkkaša ahte dat leat oassi min aktasaš kulturárbbis.Don oaččut geavtit daid nu go háliidat, ii gáibiduvvo mangelágan lohpi.. Zoomenvejolaš hámiid govain leat musea vebbadiehtovuođus.

Wikimedia Commons

Vebbadiehtovuođus

Diŋgo govaid

Našuvnnalašmusea govvaarkiivvas leat badjel miljovnna gova buot musea diŋggain daid historjái, dáhpáhusaide, bargiide ja govat eará museaid diŋggain ja čoakkáldagain.Jus gávnnat gova man ozat daid olis mat leat Wikimedia Commonsis don sáhtát diŋgot daid govvaarkiivvas.

Dáiddagirjerájus ja arkiiva

Našuvnnalašmusea lea ovttas Moderna museain, akta Davvi stuorimus dáidda, govva ja hábmen girjerájus. Dáiddagirjerádjosa girjjit speadjalastet goabbes museaid čoakkáldagaid renesánssas gitta otná beaivái.

Arkiivvas lea musea eiseváldearkiiva ja ovttaskas arkiiva mas reivečoakkáldagat, fitnodat- ja organisašuvdnaarkiiva.

Dáiddagirjerájus, arkiiva ja govvaarkiiva jorgasit sihke álbmoga ja dutkiid ja museabargiid beallái.

Galledančujuhus:

Holmamiralens väg 2, Skeppsholmenis Stockholmmas

Váldde aktavuođa arkiivvain: arkivet@nationalmuseet.se

Váldde aktavuođa dáiddagirjerádjosii: konstbiblioteket@nationalmuseet.se

Telefovdna: 08-5195 4352

Našuvnnalašmusea skuvllas

Našuvnnalašmusea háliida addit buot oahppiide somás , čalbmáičuohcci ja oahpalaš deaivvadeami dáidagiin ohppiid eavttuin. Skuvlahálddahus jorgasa ovdaskuvlla, vuođđoskuvlla ja gymnása beallái sihke ruoŧagiella sisafárrejeddjiide ja ruoŧagiella nubbingiellan rávvásiidjovkui. Mii fállat oahpaheaddji bagadallamiid ja oahppomateriála luohkáoahpahussii, skuvlaprográmma vuosehemiiguin ja iežas hábmemiin, joatkkaoahpu oahpaheddjiide ja vejolašvuođa válmmas Luovvi skuvla-prošektii.