Det finns inga kommande händelser

Seminarium: Innovativa användargränssnitt för kulturarvssamlingar

Vill du lära dig mer om innovativa användargränssnitt för kulturarvssamlingar? Kom till Nationalmuseums lokaler på Skeppsholmen 23 maj 2019, kl 13:30–16:00.

De flesta av våra institutioner tillhandahåller någon form av online-databas eller sök i samlingar-tjänst. När vi pratar om tillgängliggörande av digitaliserat kulturarv är det oftast dessa tjänster som nämns i första hand som ett verktyg för förmedling av våra samlingar. Till skillnad från kommunikation i sociala medier eller kurerat innehåll på webbsidan tillåter de besökaren att söka efter det som den själv är intresserad i.

Under de senaste åren har det dock uppmärksammats från olika håll att en sökruta kanske är en stor hjälp till forskare, men den inte är det lämpligaste och mest välkomnande sättet att tillhandahålla en stor mängd kulturarvsdata för den intresserade, men ovana, besökaren.

Redan 2015 illustrerade Mitchell Whitelaw tydligt motsättningen mellan en kontextlös sökruta och en välkomnande webbplats genom följande liknelse:

Imagine yourself outside an art gallery in a far-off city, with a collection you don’t know well. You enter the building to find a small, drab lobby with an attendant at a desk. The attendant asks you to enter your query on a small slip of paper. Not knowing the collection, and not seeking anything in particular, you write down something arbitrary, and pass it over. The attendant disappears for a moment before returning with a line of artworks sitting on trolleys. These are paraded, ten at a time, through the lobby. You can submit another query at any time, calling forth more trolleys, but there seems to be no way to explore the gallery beyond this small lobby.

Riksantikvarieämbetet och Aroseniusprojektet vid Göteborgs universitet har under 2016–2018 jobbat på olika sätt med att ta fram mer “generösa” användargränssnitt som bjuder in till intuitiv utforskning av materialet i stället för begränsande sökformulär. Projektdeltagarna bjuder nu tillsammans med Nationalmuseum in till ett halvdagsseminarium kring innovativa användargränssnitt för kulturarvssamlingar.

Vi kommer att titta på visualiseringslösningar som togs fram under Aroseniusprojektet och på prototyperna som Riksantikvarieämbetet tog fram under en allmän utvärdering av generösa användargränssnitt. Vi kommer att diskutera möjliga användningsområden av liknande gränssnitt och framtida samarbetsmöjligheter.

Seminariet är fullbokat. Även väntelistan är full. Vi hoppas att kunna återkomma med ytterligare en tid på hösten.

Tid: 23 maj 2019, kl 13:30–16:00

Plats: I Nationalmuseums lokaler, på Holmamiralens väg 2 på Skeppshplmen i Stockholm. OBS! Inte i museibyggnaden.

Sista anmälningsdag: Seminariet är fullbokat.

Frågor? Kontakta Karin Glasemann, Nationalmuseum: karin.glasemann@nationalmuseum.se

 Det finns inga kommande händelser