Skapande skola: Konstens visklek
En spaning efter ikoniska konstverk i dagens visuella kultur, för grund och grundsärskolans åk 7–9.