Guy Le Querrec, Germany. Berlin. On the wall, people celebrating New Year's Eve. Near the Brandenurg Gate, after the fall of the wall in November 1989. Sunday 31st December, 1989 (around midnight). ©Guy Le Querrec/Magnum Photos
1989
Ett skolprogram i anslutning till utställningen 1989 – kultur och politik. För grundskolans åk 7–9 och gymnasiet.
Boka skolprogrammet

Om kultur och politik i en turbulent tid

Höstens skolprogram handlar om de turbulenta åren kring 1989. Programmet knyter an till utställningen 1989 och ger en historisk inblick och undersöker hur samhällsförändringar tar sig uttryck i den visuella kulturen. Skolprogrammet riktar sig till grundskolans årskurs 7–9 och gymnasiet och kan användas i undervisningen i flera olika ämnen.

I höst är det trettio år sedan Berlinmuren föll. Murens fall blev den symboliska finalen för en politisk världsordning som bestått sedan slutet av andra världskriget. Men det var inte bara östra Europa som skakades av politisk dramatik 1989: apartheidregimen i Sydafrika var på väg att kollapsa och i Kina ledde protesterna mot den kommunistiska diktaturen till massakern på Himmelska fridens torg.

Konflikter blossade upp mellan förespråkare för yttrandefrihet och för olika religiösa och etiska värderingar: en fatwa, en dödsdom, utfärdades mot Salman Rushdie med anledning av romanen Satansverserna och Andres Serranos och Robert Mappelthorpes bilder orsakade protester i USA.

Vid samma tid myntades begreppet World Wide Web, de första mobiltelefonerna i fickformat såg dagens ljus och Roxettes hit The Look toppade Billboardlistan.

Höstens utställning på Nationalmuseum, "1989 – kultur och politik" undersöker vad som hände inom den visuella kulturen i bredaste mening i detta omvälvande historiska skede. Den bjuder på en kalejdoskopisk blandning av populärkultur och finkultur som växlar mellan breda globala perspektiv och svenska mikroperspektiv. Ikoniska konstverk och designobjekt visas tillsammans med en blandning av musikvideos, politiska affischer och pressfotografier.

Utställningen tar fasta på skiftet mellan 1980- och 1990-tal som en historisk brytpunkt och idémässigt kretsar tematiken kring begrepp som frihet, befrielse och gränsupplösning.

Läs mer om utställningen.


Guy Le Querrec, Germany. Berlin. On the wall, people celebrating New Year's Eve. Near the Brandenurg Gate, after the fall of the wall in November 1989. Sunday 31st December, 1989 (around midnight). ©Guy Le Querrec/Magnum Photos

Skolprogrammet 1989

Skolprogrammet 1989, som tagits fram i anslutning till utställningen, riktar sig till grundskolans årskurs 7–9 och till gymnasiet.

Det ger eleverna en inblick i några av den tidens omvälvande händelser och bidrar till att ge en historisk referensram, både för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. Genom skolprogrammet ges eleverna möjlighet att reflektera över begrepp som frihet, motstånd, censur, mänskliga rättigheter och upplösande av gränser. Liksom i utställningen växlar vi mellan globala perspektiv och svenska mikroperspektiv.

Skolprogrammet undersöker också vad som hände inom den visuella kulturen i vid mening och hur den kom att påverkas under det här turbulenta historiska skedet. Vi diskuterar frågor som ”Hur påverkas vi och samhället av omvälvande globala förändringar?” och ”Vilka spår kan sådana förändringar och händelser lämna i den visuella kulturen?”.

Koppling till läroplanen

Skolprogrammet 1989 för högstadiet kan användas som en del av undervisningen inom ämnena historia, samhällskunskap och bild eller som en del av ämnesöverskridande projekt mellan dessa ämnen.

Skolprogrammet 1989 för gymnasiet kan användas i undervisningen inom de gemensamma ämnena historia och samhällskunskap samt till exempel inom ämnet kultur och konst.


Läs mer: ​Länkar till kursplanerna

Boka skolprogrammet

Skolprogrammet kan bokas från 10 september till och med söndag 22 december 2019.

Bokningsbara tider, visning 1 h:

Tisdagar–fredagar kl 9:00–15:30

Kostnad:

1 000 kr/klass

Klicka här för att komma till formuläret för bokningsförfrågan.

Kontakt

För frågor om skolprogram och övrig skolverksamhet, kontakta oss via e-post till: skola@nationalmuseum.se