Rembrandt Harmensz van Rijn Batavernas trohetsed till Claudius Civilis (1661–1662). Donerad 1798 till Konstakademien i Sverige av fru Anna Johanna Peill, född Grill, änka till herr Henrik Wilhelm Peill, till minne av hennes framlidne make.

 Det finns inga kommande händelser

Symposium: Rembrandts Batavernas trohetsed till Claudius Civilis

Välkommen till ett internationellt endags-symposium med fokus på Rembrandts målning Batavernas trohetsed till Claudius Civilis, på långtidslån från Konstakademien till Nationalmuseum.

Programmet diskuterar Batavernas trohetsed till Claudius Civilis i en rad olika perspektiv: beställningen av målningen till Amsterdams rådhus, dess historia i svenska samlingar, måleritekniken, ändringar i kompositionen, målningens konserveringshistoria och dess plats i den samtida Rembrandt-forskningen. Bland talarna finns konservatorer och forskare från Stockholm, Amsterdam och London som kommer att rapportera om aktuella forskningsresultat.

Konferensen är öppen för allmänheten. Begränsat antal platser,

Kostnad: 300 kr inklusive kaffe och mottagning.

Biljetter: Endast förköp, via knappen här nedanför.

Språk: Engelska

Plats: Nationalmuseum, Södra ljusgården på entréplan.

Dagens program

 Det finns inga kommande händelser