Taktil visning ​– för dig som vill utveckla din fingertoppskänsla

Vi känner med våra händer och upptäcker skulptur-, design- och arkitekturdetaljer.

Eftersom konstverken är ömtåliga får konstverken på Nationalmuseum inte röras. För att kunna uppleva konsten genom att känna med händerna har vi tagit fram några taktila stationer. Under den taktila visningen upplever vi dessa verk tillsammans, övar våra fingertoppar och samtalar om upplevelsen.

En station handlar om skulptur, en andra lyfter fram museets takrosetter, en tredje handlar om design.

Praktisk info


tider
Visa alla datum
alla tider