Temavisning: En värld i miniatyr. Skattkammaren

Nationalmuseum har världens största samling av porträttminiatyrer. I den här visningen berättar Magnus Olausson, chef för samlingarna, om ett urval av de miniatyrer som är utställda i Skattkammaren.