Christen Købke, Konstnärens systerson, Författaren och rektorn Johan Jacob Krohn som barn. Utf. 1846, Olja på duk. Nationalmuseum

 Det finns inga kommande händelser

Temavisning: Intimiteter – individen, familjen och konstnären

Under 1800-talets första hälft växte en till lika delar magisk och verklighetsnära bildvärld fram i ett samhälle som präglades av stora omvälvningar. I konsten uppstod ett parallellt universum där vardagens elände lyste med sin frånvaro. Av sin närmiljö skapade konstnärer oemotståndliga bilder med näst intill overklig detaljskärpa.

I den här visningen berättar Magnus Olausson, chef för samlingarna, om guldåldersmåleriet utifrån individen, familjen och konstnären.

 Det finns inga kommande händelser