David Klöcker Ehrenstrahl, Pojke med papegojor och markattor

 Det finns inga kommande händelser

Temavisning: Mångkultur

Till Raoul Wallenbergs minne ges en temavisning om mångkultur och vårt gemensamma kulturarv i Nationalmuseums samling.

I konsten speglas månghundraåriga kontakter mellan olika kulturer, från Gustav Vasas tid till idag. Vi ser ett urval i museisamlingen som belyser de rika kontakterna med fjärran länder.

 Det finns inga kommande händelser

Praktisk info

Biljetter: 80 kr.

Köp gärna din biljett i förväg, via knappen nedan. Eventuellt resterande biljetter till visningen säljs på plats i museet, vid infodisken på entréplan.

Samling: i Skulpturgården, 10 minuter före visningens början, för utdelning av hörsystem.