Temavisning: Vasatidens konst

Under den svenska renässansen användes konst som ett politiskt verktyg. De nya trenderna från kontinenten gav nya förutsättningar att uttrycka sig i formgivning, måleri, skulptur och arkitektur. Nationalmuseums samlingar har sina rötter i vasa-epoken och flera konstverk från tiden har bevarats till vår tid. Med Micael Ernstell, intendent.