Öga mot öga
29 oktober 2017–22 april 2018, Jamtli, Östersund

Öga mot öga

Öga mot öga är en utställning för barn om porträtt från förr. Kom nära och möt människor som avbildats för väldigt länge sedan! Du kan se spännande historiska bilder och får tillfälle att fundera över vad kläder, ansikten och kroppsspråk berättar.

Utställningen är ett samarbete mellan Folkets hus och Parker och Nationalmuseum. 

Aldrig har bilder på människor varit så vanligt förekommande som idag. Vi ser dem överallt: i reklam, tidningar, på nätet, i TV-rutan och hemma. Vi fotograferar oss själva och andra med våra mobiltelefoner och lägger ut bilder på internet och i sociala medier. 

Porträtt har alltid varit ett sätt att berätta vem man är eller skulle vilja vara. Genom att tolka ansiktsuttryck, gester, kroppsspråk, attribut och symboler i porträtten stiger historiens människor fram och möter oss i nutiden. Porträtt, historiska såväl som samtida, är roliga att titta på och prata om. De är lätta att relatera till, jämföra, undersöka och diskutera. De ställer frågor om identitet, genus, makt, trender, mode och skönhetsideal på sin spets. 

I utställningen visas bilder av porträtt av barn från fyra århundraden, allt från officiella porträtt av blivande kungar och drottningar till Carl Larssons och Amalia Lindgrens folkkära bilder. Det är totalt 30 bilder av målade porträtt, teckningar och miniatyrmålningar av barn samt fyra skulpturer i keramik från Lisa Larsons serie All världens barn.

Alla bilder som visas är reproduktioner av konstverk från Nationalmuseums samlingar, så nära originalen i storlek och färg som möjligt. I utställningen finns också en selfie-station där det går att ta bilder av sig själv. 

Till Jamtlis webbplats