Läs mer
Close
Click to focus
|
i
<3

0of0
Jan Davidsz. de Heem, Stilleben med vin, frukter och ostron
På annan plats
På annan plats
Sex sekler av samtid
17 juni 2018 till och med april 2019 på Nationalmuseum Jamtli i Östersund

Var tid har sin konst

Söndag 17 juni 2018 invigdes den nya konst- och designarenan Nationalmuseum Jamtli i Östersund. Premiärutställningen bjuder på samtidskonst från sex sekler med verk av bland andra Rembrandt, Rubens, Alexander Roslin, Ulrica Fredrika Pasch, Jenny Nyström och Carl Larsson.

Varje tid har sin samtidskonst, som just då är det senaste, det mest spektakulära och det mest moderna. Den här utställningen tar oss med på en resa i samtidskonsten från 1500-talet till idag.

Längs en tänkt tidslinje får vi följa de stora dragen i den europeiska konsthistorien. Tematiska utvikningar breddar och fördjupar perspektiven. Vi får en inblick i vad som påverkat konsten vid olika tider, liksom vilka och varför. Sammanlagt visas cirka 180 målningar, teckningar, skulpturer, konsthantverks- och designföremål. De berättar om vår historia under sex sekel.

Konstverken i utställningen är alla nyckelverk i Nationalmuseums samlingar. Det här är första gångens som en så betydande del av Sveriges nationella konst- och designsamling visas utanför Stockholm.

Sex sekler av samtid visas på Nationalmuseum Jamtli till mitten av 2019 och ersätts därefter med en ny utställning ur Nationalmuseums samlingar.


Här kan du upptäcka några highlights ur utställningen "Sex sekler av samtid"

Nationalmuseum Jamtli

Nationalmuseum Jamtli är en ny arena för konst- och designupplevelser i Östersund. Här kombineras Jamtlis prisbelönta pedagogik med Nationalmuseums unika samlingar och kunskap. Konstmuseibyggnaden är uppförd i direkt anslutning till Jamtlis museum och är ritad av arkitektfirman Henning Larsen Architects i Danmark. Nationalmuseum Jamtli öppnade 17 juni 2018.

Läs mer på Jamtlis webbplats