Visning på engelska: Harriet Backer och Design=Memory