Alexander Roslin, Kustaa III ja hänen veljensä

Kansallismuseon viranomaisena

Kansallismuseo on valtiollinen viranomainen, jonka toimintaa ohjaa kulttuuriministeriö. Sen viranomaistehtäviin kuuluu taiteen, taiteen edun ja taiteellisen tutkimuksen edistäminen. Viranomaisen erityisenä tehtävänä on tuoda esiin historiallisia taidemuotoja ja niiden yhteyttä nykytaiteeseen ja yhteiskunnan kehitykseen. Sen tehtävä on olla mukana uudistamassa taidetta ja kulttuuria.

Kansallismuseon tehtäviin kuuluu

• vastata viranomaisen haltuun uskottujen kokoelmien hoidosta ja tieteellisestä työstä niiden kanssa

• täydentää kokoelmia uusilla hankinnoilla

• tuoda taide kaikkien ulottuville näyttelyiden ja pedagogisen toiminnan kautta

• edistää tutkimusperustaisen tiedon lisäämistä ja sen välittämistä yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa

• edistää kulttuurin saamista kaikkien ulottuville ympäri maan yhdessä muiden toimijoiden, esimerkiksi alueellisten museoiden kanssa.

Viranomainen edistää myös kansainvälistä ja kulttuurin sisäistä vuorovaikutusta. Tämä näkyy vuosittain toteutettavissa useissa kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa.

Yhteystiedot

Puhelinnumero (vaihde): +46 8–519 543 00

Yleiset yhteydenotot

info@nationalmuseum.se

Kirjaamo

registrator@nationalmuseum.se