Virasto Nationalmuseum

Nationalmuseum on valtiolinen virasto, jolla on hallitus kulttuurideparttementin kautta tehtävän antaja. Virasto pittää eistää taijetta, taitheenkiinostusta ja taitheentiedettä. Virasto pittää erikoisesti havanoittea vanheemat taijemuoot ja niitten yhteyksiä nykyaijan taitheesheen ja yhteiskunnan kehityksheen. Se pittää toimia taitheen ja kulttuurisen uuistuksen kans.

Nationalmuseum pittää muun muassa:

  • hoitaa ja tietheelisesti käsitellä niitä kokoelmia mitä on luovutettu viranomhaisele
  • rikastuttaa kokoelmia uusila kampheila
  • tehhä taitheen näkyväks näyttelyitten ja pedagoogisen toiminan kautta
  • toimia ja välittää, lisätä tutkimuksheen perustettuja tietoja ja kehittää yhteistyötä muitten kans, esimerkiks yliopistot ja korkeakoulut
  • yhteistyössä muitten aktööritten kans, esimerkiks alueeliset myseymmit, toimia ette kulttuuri ulottuu useamile koko maassa.

Viranomhainen pittää kans toimia kansanvälisessä ja intterkulttuurisessa vaihtelussa. Se tullee näköselle monen kansanvälisen yhteistyön kautta, joita tehhään vuosittain.

Kontaktitietoja

Telefooni (väkseli): 08–5195 4300

Yleinen tieto

info@nationalmuseum.se

Rejistraatturi

registrator@nationalmuseum.se