1800-1870 aijan taijesali. Kuva: Nationalmuseum/Bruno Ehrs

Tervetuloa Ruottin taite-ja tisainimusehoon!

Nationalmuseum on Ruottin taije- ja muotoilumyseymmi. Se on kans valtiolinen virasto joka pittää eistää taijetta. Kokoelmissa on noin 700000 esinettä 1500-luvulta nykyaikhaan: maalauksia, patshaita, miniatyyriä, taijekäsityötä, muotoilua, tekninkiä, grafiikkia ja muotokuvia.

Tästä sie löyät lyhyjä tietoja meänkielelä mitä museymmi on ja mitä se tarjoaa. Tarkempia tietoja löyät ruottiks eli englaniksi.