ברוכים הבאָים אין נאַציאָנאַלן מוזײ, שװעדנס קונסט־ און דיזײַן־מוזײ