På annan plats

Nytt från Nationalmuseum

57

13 oktober 2018 är det dags. Upplev konsten på ett nytt sätt med mer ljus, större utrymmen och plats för fler. Snart öppnar vi portarna.